Patenty

Akciová polečnost TEQIN se zabývá realizací patentů a inovací. Pomůžeme Vám s výběrem, posouzením a přímým zastoupením myšlenek a vynálezů v nejrůznějších oblastech. V uvádění patentů a inovací máme bohaté zkušenosti.

České republice udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990. Podle něj se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Vynález se považuje za nový, jestliže není součástí stavu techniky. Stavem techniky je všechno, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu, ať již v České republice nebo v zahraničí.

Majitel patentu  má výlučné právo vynález využívat (tj. výrobek vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit postup), dále poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám (např. licenční smlouvou) a má právo převést patent na jinou osobu. Pokud jste autory nových myšlenek, inovací, patentů a technologií a potřebujete pomoci s prosazením na trh, neváhejte se na nás obrátit

Výrobním podnikům, investorům, obchodníkům a dalším subjektům nabízíme nové patenty, vynálezy a další novinky. Každý zájemce si v tomto oddíle může vybrat patent na jehož základě zvýší zisk, výnosy a obrat. 

TEQIN a.s. poskytuje chytrá řešení formou licencí a know how. Řešení, která jsou již vyráběna nabízíme k přenesení výroby do jiných závodů, ale také k obchodním činnostem, jako investiční příležitosti a podobně. Naše společnost vytváří platformu pro uvádění inovací na trh, zajišťuje vhodné prostředí a finanční podporu pro jejich reálné uplatnění.

 

#
Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.