Lepivá hmota se zvýšenou schopností relaxace

PV 430-84 / Lepivá hmota se zvýšenou schopností relaxace

Předmětem řešení je lepivá hmota se zvýšenou schopností relaxace, použitelná zejména v oblasti stavebnictví a nahrazující asfaltové výrobky. Podstata této hmoty spočívá v tom, že je složena z 90 až 1 500 hmotnostních dílů odpadové smůly zbývající při vakuové destilaci v průběhu výroby dimethyltereftalátu, 760 až 2 300 hmotnostních dílů acetonu, toluenu nebo jejich kombinace, 20 až 220 hmotnostních dílů změkčovadla, 30 až 350 hmotnostních dílů kopolymeru vinylchloridu a vinylacetátu 5 až 60 hmotnostních dílů butadien-styrenového kaučuku, 3 až 40 hmotnostních dílů kumarendované nebo přírodní pryskyřice a 10 až 1 150 hmotnostních dílů relaxační přísady. Odpadová smůla obsahuje 70 až 75 hmotnostních procent vodíku. Změkčovadlo může být například dibuthylftalát, dioktiladipád nebo alifatické lehké oleje s viskozním indexem 40 až 50. Kopolymer vinylchloridu obsahuje 8 až 30 hmotnostních procent vinylacetátu. Relaxační přísada můře být například tvořena butylesterem kyseliny akrylové.    
  

#
Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.