Pochůdná, abrazi odolávající hydroizolační hmota

PV 432-84 / Pochůdná, abrazi odolávající hydroizolační hmota    

Předmětem řešení je pochůdná, abrazi odolávající hydroizolační hmota, zejména pro zajištění devastovaných teras a balkonů proti postupu vody při vytvoření pochůdného povrchu. Podstata řešení spočívá v tom, že hmota sestává z 1 až 60 hmotnostních dílů odpadové smůly zbývající při vakuové destilaci při výrobě dimethyltereftalátu, 0,3 až 12 hmotnostních dílů změkčovadla, 0,8 až 20 hmotnostních dílů kopolymeru vinylchloridu a vinylacetátu, 15 až 120 hmotnostních dílů rozpustitelné ketonické a aromatické báze a 2 až 55 hmotnostních dílů regenerační přísady. Odpadová smůla obsahuje 70 až 75 hmotnostních procent uhlíku, 20 až 25 hmotnostních procent kyslíku a 4 až 5 hmotnostních procent vodíku. Změkčovadlo může být vytvořeno např. dibutylftalátem, dioktyladipádem nebo alifatickými lehkými oleji s viskozním indexem 4é až 50. Kopolymer vinylchloridu a vinylacetátů obsahuje 8 až 30 hmotnostních procent vinylacetátu. Rozpustidlová ketonická a aromatická báze může být vytvořena např. acetonem, toluenem nebo jejich kombinací. Regenerační přísada může být vytvořena např. polystyrenem, terpolymerem acrylonitrilu a butadienstyrenu nebo jejich kombinací. Hmota může dále obsahovat s výhodou 0,5 až 3 hmotnostní díly barevného pigmentu např. oxid železitý, zinečnatý, titaničitý nebo chromitý.     

#
Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.