Hmota pro lepení zejména hydroizolačních pásů a fólií

PV 431-84 / Hmota pro lepení hydroizolačních pásů a fólií

Bulharský patent > No 47412 MΠK C 08 L 31/08 

Předmětem řešení je hmota pro lepení, zejména hydroizolačních prefabrikovaných pásů a fólií pro střešní krytiny na bázi odpadních hmot. Podstata této hmoty spočívá v tom, že sestává z 760 až 2 300 hmotnostních dílů acetonu, toluenu nebo jejich kombinace, z 90 až 1 500 hmotnostních dílů odpadové smůly zbylé při vakuové destilaci při výrobě dimethyltereftalátu, z 20 až 220 hmotnostních dílů změkčovadla, z 30 až 350 hmotnostních dílů kopolymeru vinylacetátu, z 5 až 60 hmotnostních dílů butadien-styrenového kaučuku a 30 až 40 hmotnostních dílů kumarenindenové nebo přirozené pryskyřice. Odpadová smůla obsahuje 70 až 75 hmotnostních procent uhlíku, 20 až 25 hmotnostních procent kyslíku a 4 až 5 hmotnostních procent vodíku. Změkčovadlo může být například vytvořené dibuthylftalátem, dioktyladipádem nebo jejich kombinací, případně ve směsi s lehkými alifatickými oleji s viskozním indexem 40 až 50. Kopolymer vinylchloridu a vinylacetátu obsahuje 8 až 30 hmotnostních procent vinylacetátu.  
      

#
Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.