Stěrková hydroizolační hmota, zejména pro práce prováděné za mokra

PV 5706-87.W / Stěrková hydroizolační hmota, zejména pro práce prováděné za mokra

 Řešení se týká stěrkové hydroizolační hmoty, zejména pro práce prováděné za mokra. Je určena převážně pro střešní krytiny a lze ji použít jako povlakovou rytinu střešních plášťů a také pro lepení hydroizolačních fólií. Hmota se skládá ze 3 až 6 hmotnostních dílů základu této hmoty, který je tvořen 13 až 50% hmotnostních dílů acetonu, toluenu, solventní nafty nebo jejich kombinacemi, z 10 až 75% hmotnostních dílů odpadové smůly zbylé při vakuové destilaci při výrobě dimetyltereftalátu, dále 2 až 5 % hmotnostních dílů změkčovadla a 8 až 25 % hmotnostních dílů kopolymeru vinylchlorid-vinylacetát, a dále sestává  z 1 až 5 hmotnostních dílů kaučukového koagulátu jako odpadové báze z kolon po odplynění butadienstyrenivého latexu, 0,1 až 2 hmotnostních dílů kopolymeru butylmetakrylátu nebo polymeru butylmetakrylátu a 0,1 až 0,5 hmotnostních dílů polybutylakrylátu. 

#
Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.