Prostředek proti biologickému rozkladu

PV 111-83 / Prostředek proti biologickému rozkladu hydroizolačních stěrkových hmot

Prostředek proti biologickému rozkladu hydroizolačních stěrkových plastů se vyznačuje tím, že nízkomolekulární destilační zbytky z výroby polyfenylénoxidu jsou homogenizované s hydroizolačními stěrkovými plasty v množství 5 až 10 % (počítáno na hmotnost stěrkového plastu podle jeho fyzikálně-chemických vlastností). Vedle nízkomolekulárního polyfenylénoxidu obsahuje ještě alifatické a aromatické sloučeniny.   


 

#
Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.