Způsob zpracování modifikovaného ataktického polypropylénu na prefabrikované hydroisolační pásy

PV 35-79 / Způsob zpracování modifikovaného ataktického polypropylénu na prefabrikované hydroisolační pásy    

Vynález se týká způsobu zpracování modifikovaného ataktického polypropylenu na prefabrikované hydroizolační pásy bez předcházejícího natavení modifikátu. Místo hydroizolačních pásů na bázi asfaltů byla v novější době zavedena výroba hydroizolačních pásů na bázi ataktického polypropylénu různě modifikovaného. Pro tuto výrobu byl použit způsob zpracování analogický se zavedenou technologií výroby pásů z asfaltu, která spočívá v tom, že se asfalt roztaví v tavných vanách při teplotách nad 150ºC a upraví se přísadami k nanášení na vložku nebo k impregnaci. Síla nanášené Detvy je určována stírací lištou a separace vrstev se provádí mletými minerálními moučkami, které zabraňují nalepení a vyrobený pás se navíjí do smotků.  

#
Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.