Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti obsahuje analýzu současného stavu, odhad budoucího vývoje a návrh možných věcných variant řešení projektu. Pro každou z variant je zpracovávána ekonomická a finanční analýza, která hodnotí očekávané náklady a výnosy projektu a navrhuje možné způsoby jeho financování.

Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.