Technologie

TEQIN a.s. je ojedinělou společností ve světovém měřítku, která je schopna zpracovávat odpadovou smůlu DMT (Dimethyl therephtalate), která vzniká jako druhotná surovina při výrobě polyesteru v textilním průmyslu. Tato odpadní surovina, kterou naše společnost bezodpadově využívá, se musí likvidovat dokonalým nebo nedokonalým spalováním ve spalovnách (s vysokou teplotou více než 1400°C) anebo ukládáním na skládky. Na takovýto způsob likvidace jsou vynakládány vysoké finanční částky a navíc tento způsob velmi výrazně zatěžuje životní prostředí v dané oblasti. Prostřednictvím naší technologie jsme schopni tento problém efektivně řešit a současně výrazně napomáhat ekonomickému zhodnocení vynaložených finančních prostředků.

Pro základní představu uvádíme následující jednoduchý příklad:

    1000  tun Odpadová smůla DMT 
+  1000  tun ORGANOSOL (know how TEQIN a.s.) 
=  
2000  tun finálního produktu 

Technologie na bázi plastů a eleastomerů původně vznikly na základě Československých vynálezů a patentů jako hydroizolační materiál plochých střech pod obchodní značkou PLASTONIT. Tyto technologie byly před rokem 1989 vyvinuty a používány jako izolační produkty monopolním dodavatelem izolačních prací s působností po celé ČR a SR. Počátkem 90. let převzala společnost původní technologii a začala rozvíjet vlastní nosné programy IZOLPLAST postavené na hydroizolaci plochých střešních krytin. Od roku 1990 bylo v oblasti izolací plochých střech realizováno více než 1 mil. m2 konstrukcí v průmyslových podnicích i v občanské výstavbě.

Naše technologie je založena na čtyřicetiletém výzkumu a vývoji dnes je jediná svého druhu v celosvětovém měřítku. Druhotné suroviny jsou základním zdrojem pro produkci výsledných produktů, kterými jsou hydroizolační materiály IZOLPLAST. Jedinečné vlastnosti těchto materiálů nám umožňují je nabídnout i těm nejnáročnějším zákazníkům a uživatelům a mají široké uplatnění v praxi. Bezodpadová technologie a více než čtyřicetileté zkušenosti s vývojem a aplikací našich finálních produktů dotváří naše celkové know-how a jasně nás vymezují vůči možné konkurenci.

 

#
Teqin (c) 2009 - Domů | O nás | Služby | Produkty | Patenty | Technologie | Kontakt
Created by SOVA NET.